Till minne av Lilian Andersson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Lilian Andersson

17 januari 1943 - 19 augusti 2021

Begravningsdagen

Info

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Iréne Horvath

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Lilian Anderssons begravning?

E-post

irene.horvath@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 53