Till minne av Jan Alexandersson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Jan Alexandersson

10 oktober 1951 - 17 mars 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 23 april 2021

kl 12.00

Plats

Östra kapellet

Minnesstund

Fredag 23 april 2021

Plats

Villa Belparc

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

John Ludvigsson

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Jan Alexanderssons begravning?

E-post

john.ludvigsson@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 72