Till minne av Ove Syrtén - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ove Syrtén

13 september 1939 - 20 juni 2021

Begravningsdagen

Begravning

Torsdag 15 juli 2021

kl 10.30

Plats

Onsala kyrka

Prästgårdsvägen 16, 43931 Onsala

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Katarina Ganelius

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ove Syrténs begravning?

E-post

katarina.ganelius@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 38