Till minne av Erkki Syrjälä - Gillis Edman Begravningsbyrå

Erkki Syrjälä

14 mars 1939 - 18 juli 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Har du frågor?

Har du frågor om Erkki Syrjäläs begravning?