Till minne av Gösta Petersson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Gösta Petersson

8 februari 1930 - 21 augusti 2021

Begravningsdagen

Info

Minnesgåvor

Hjärt-Lungfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Mette Bjärbo

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Gösta Peterssons begravning?

E-post

mette.bjarbo@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 42