Till minne av Elvy Björkstrand - Gillis Edman Begravningsbyrå

Elvy Björkstrand

10 maj 1929 - 1 juni 2021

Begravningsdagen

Tänd ett ljus

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Elvy Björkstrands begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61