Till minne av Helga Lindqvist - Gillis Edman Begravningsbyrå

Helga Lindqvist

24 juni 1925 - 24 januari 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Gun Daneberg

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Helga Lindqvists begravning?

E-post

gun.daneberg@danebergs.se

Telefon

070-827 98 08