Till minne av Nils Wallander - Gillis Edman Begravningsbyrå

Nils Wallander

14 januari 1948 - 11 april 2021

Begravningsdagen

Info

Minnesgåvor

Hjärt-Lungfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Iréne Horvath

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Nils Wallanders begravning?

E-post

irene.horvath@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 53