Till minne av Maj-Britt Tengby - Gillis Edman Begravningsbyrå

Maj-Britt Tengby

26 augusti 1926 - 15 januari 2021

Begravningsdagen

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Harald Möllmark

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Maj-Britt Tengbys begravning?

E-post

harald.mollmark@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 32