Till minne av Ulla Åkerström - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ulla Åkerström

8 mars 1926 - 29 mars 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 30 april 2021

kl 11.00

Plats

Örgryte nya kyrka

Lennart Svegelius väg, 412 74 Göteborg, 40060 GÖteborg

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ulla Åkerströms begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61