Till minne av Britt Gometz - Gillis Edman Begravningsbyrå

Britt Gometz

21 november 1930 - 29 juni 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Operation Smile

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Harald Möllmark

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Britt Gometzs begravning?

E-post

harald.mollmark@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 32