Till minne av Tonni Karlsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Tonni Karlsson

17 februari 1933 - 7 februari 2021

Begravningsdagen

Tänd ett ljus

Har du frågor?

Har du frågor om Tonni Karlssons begravning?