Till minne av Tonni Karlsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Tonni Karlsson

17 februari 1933 - 7 februari 2021

Begravningsdagen

Begravning

Onsdag 24 februari 2021

kl 11.00

Plats

Vårgårda kapell

Tänd ett ljus

Gun Daneberg

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Tonni Karlssons begravning?

E-post

gun.daneberg@danebergs.se

Telefon

070-827 98 08