Till minne av Inger Samuelsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Inger Samuelsson

6 april 1926 - 30 juli 2021

Begravningsdagen

Tänd ett ljus

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Inger Samuelssons begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61