Till minne av Ulla Andersson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ulla Andersson

6 februari 1935 - 3 januari 2023

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Digital annons

Tidningsannonser

Jennie Crusell

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ulla Anderssons begravning?

E-post

jennie.crusell@gillisedman.se

Telefon

0322-20 73 03