Till minne av Günter Wolfmeier - Gillis Edman Begravningsbyrå

Günter Wolfmeier

17 februari 1921 - 24 februari 2009

Begravningsdagen

Tänd ett ljus