Till minne av Gun-Britt Olsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Gun-Britt Olsson

14 oktober 1928 - 5 juli 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Blommor

John Ludvigsson

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Gun-Britt Olssons begravning?

E-post

john.ludvigsson@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 72