Till minne av Klas Ericson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Klas Ericson

16 januari 1949 - 20 november 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Harald Möllmark

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Klas Ericsons begravning?

E-post

harald.mollmark@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 32