Till minne av Gunilla Björnefeldt - Gillis Edman Begravningsbyrå

Gunilla Björnefeldt

12 februari 1939 - 28 september 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Hjärt-Lungfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser