Till minne av Bengt Magnusson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Bengt Magnusson

13 september 1946 - 2 juli 2021

Begravningsdagen

Begravning

Torsdag 29 juli 2021

kl 14.00

Plats

Ljusets kapell, Alingsås

Knektegårdsgatan 10, 441 37 Alingsås

Minnesstund

Torsdag 29 juli 2021

Plats

Gräfsnäs Slottsruin

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Jennie Crusell

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Bengt Magnussons begravning?

E-post

jennie.crusell@gillisedman.se

Telefon

0322-20 73 03