Till minne av Sven Andersson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Sven Andersson

21 juni 1943 - 17 augusti 2021

Begravningsdagen

Begravning

Torsdag 23 september 2021

kl 12.00

Minnesstund

Torsdag 23 september 2021

Plats

Lärje Albogård, Backa hembyggsgård

Info

Minnesgåvor

Rädda Barnen

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Sven Anderssons begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55