Till minne av Brita Runmarker - Gillis Edman Begravningsbyrå

Brita Runmarker

1 februari 1927 - 5 mars 2009

Begravningsdagen

Tänd ett ljus