Till minne av Christina Hindriks - Gillis Edman Begravningsbyrå

Christina Hindriks

15 april 1944 - 20 april 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Rädda Barnen

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Christina Hindriks begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61