Till minne av Ingela Eliasson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ingela Eliasson

8 december 1946 - 18 maj 2021

Begravningsdagen

Begravning

Onsdag 16 juni 2021

kl 14.00

Plats

Östra kapellet

Minnesstund

Onsdag 16 juni 2021

Plats

Villa Odinslund

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

John Ludvigsson

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ingela Eliassons begravning?

E-post

john.ludvigsson@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 72