Till minne av Gudrun Erikson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Gudrun Erikson

30 oktober 1934 - 18 augusti 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 1 oktober 2021

kl 13.30

Plats

S:t Lukas kapell

Info

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Gudrun Eriksons begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61