Till minne av Ingela Johansson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ingela Johansson

19 april 1946 - 6 november 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Cancerfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ingela Johanssons begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55