Till minne av Birgit Carlsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Birgit Carlsson

12 augusti 1923 - 19 maj 2021

Begravningsdagen

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Katarina Ganelius

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Birgit Carlssons begravning?

E-post

katarina.ganelius@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 38