Till minne av Lennart Johanson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Lennart Johanson

17 april 1947 - 8 februari 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Johan Sighed

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Lennart Johansons begravning?

E-post

johan.sighed@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 15