Till minne av Ulla Duus - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ulla Duus

5 juli 1926 - 9 augusti 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ulla Duus begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55