Till minne av Inga Torgersson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Inga Torgersson

26 februari 1932 - 13 juni 2021

Begravningsdagen

Begravning

Onsdag 7 juli 2021

kl 13.00

Plats

Hönö kyrka

Gårdavägen 36, 475 42 Hönö

Övriga tillfällen

Själaringning – tisdag 15 juni 2021, kl 10.00

Info

Minnesgåvor

Act Svenska kyrkan

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Inga Torgerssons begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55