Till minne av Bo Nyman - Gillis Edman Begravningsbyrå

Bo Nyman

7 april 1938 - 3 april 2021

Begravningsdagen

Begravning

Torsdag 29 april 2021

kl 11.00

Plats

Kullings-Skövde kyrka i Vårgårda

Kungsgatan 43, 44730 Vårgårda

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Gun Daneberg

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Bo Nymans begravning?

E-post

gun.daneberg@danebergs.se

Telefon

070-827 98 08