Till minne av Christer Zetterqvist - Gillis Edman Begravningsbyrå

Christer Zetterqvist

25 januari 1947 - 21 december 2010

Begravningsdagen

Begravning

Torsdag 27 januari 2011

kl 14.00

Plats

Östra kapellet

Minnesstund

Torsdag 27 januari 2011

Plats

Tidbloms

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser