Till minne av Rolf Pettersson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Rolf Pettersson

22 september 1934 - 4 augusti 2021

Begravningsdagen

Info

Minnesgåvor

Hjärnfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Iréne Horvath

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Rolf Petterssons begravning?

E-post

irene.horvath@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 53