Till minne av Helle Laks - Gillis Edman Begravningsbyrå

Helle Laks

10 september 1960 - 18 februari 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 26 mars 2021

kl 12.00

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Mette Bjärbo

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Helle Lakss begravning?

E-post

mette.bjarbo@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 42