Till minne av Sven Ivarsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Sven Ivarsson

31 oktober 1944 - 7 mars 2021

Begravningsdagen

Begravning

Torsdag 15 april 2021

kl 13.00

Plats

Torslanda kyrka

Torslanda Torg 10, 42332 Torslanda

Info

Minnesgåvor

Hjärt-Lungfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Sven Ivarssons begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55