Till minne av Sune Karlsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Sune Karlsson

17 juni 1927 - 30 december 2020

Begravningsdagen

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Harald Möllmark

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Sune Karlssons begravning?

E-post

harald.mollmark@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 32