Till minne av Astrid Margareta Johansson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Astrid Margareta Johansson

17 juni 1929 - 11 juli 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Gun Daneberg

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Astrid Margareta Johanssons begravning?

E-post

gun.daneberg@danebergs.se

Telefon

070-827 98 08