Till minne av Astrid Margareta Johansson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Astrid Margareta Johansson

17 juni 1929 - 11 juli 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 6 augusti 2021

kl 13.00

Plats

Uddevalla kyrka

Kvarnbergsgatan 2-4, 45117 Uddevalla

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Gun Daneberg

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Astrid Margareta Johanssons begravning?

E-post

gun.daneberg@danebergs.se

Telefon

070-827 98 08