Till minne av Bo Olsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Bo Olsson

25 april 1949 - 3 februari 2021

Begravningsdagen

Begravning

Fredag 26 mars 2021

kl 10.00

Övriga tillfällen

Tacksägelse – söndag 7 mars 2021, kl 11.00 – Johannebergskyrkan

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser