Till minne av Lennart Johansson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Lennart Johansson

6 april 1956 - 25 mars 2021

Begravningsdagen

Info

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Ann-Sofie Sporrsäter

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Lennart Johanssons begravning?

E-post

ann-sofie.sporrsater@gillisedman.se

Telefon

0300-45 90 83