Till minne av Lennart Rosenquist - Gillis Edman Begravningsbyrå

Lennart Rosenquist

21 april 1934 - 26 december 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Info

Minnesgåvor

Hjärt-Lungfonden

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser