Till minne av Arne Colebring - Gillis Edman Begravningsbyrå

Arne Colebring

18 januari 1922 - 20 januari 2023

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Susanne Tornestig

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Arne Colebrings begravning?

E-post

susanne.tornestig@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 31