Till minne av Claes-Henric Wallér - Gillis Edman Begravningsbyrå

Claes-Henric Wallér

6 augusti 1951 - 23 november 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Katarina Ganelius

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Claes-Henric Wallérs begravning?

E-post

katarina.ganelius@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 38