Till minne av Lars-Göran Säfström - Gillis Edman Begravningsbyrå

Lars-Göran Säfström

25 augusti 1943 - 10 februari 2023

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Åsa Johansson

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Lars-Göran Säfströms begravning?

E-post

asa.johansson@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 67