Till minne av Rolf Nilsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Rolf Nilsson

1 juni 1931 - 9 april 2021

Begravningsdagen

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Harald Möllmark

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Rolf Nilssons begravning?

E-post

harald.mollmark@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 32