Till minne av Elsy Palm - Gillis Edman Begravningsbyrå

Elsy Palm

27 december 1923 - 27 januari 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Ann-Sofie Sporrsäter

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Elsy Palms begravning?

E-post

ann-sofie.sporrsater@gillisedman.se

Telefon

0300-45 90 83