Till minne av Ingvar Axelsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ingvar Axelsson

21 augusti 1931 - 3 juli 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Gun Daneberg

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ingvar Axelssons begravning?

E-post

gun.daneberg@danebergs.se

Telefon

070-827 98 08