Till minne av Kerstin Beselin Källqvist - Gillis Edman Begravningsbyrå

Kerstin Beselin Källqvist

18 maj 1930 - 14 januari 2021

Begravningsdagen

Info

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Ann-Sofie Sporrsäter

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Kerstin Beselin Källqvists begravning?

E-post

ann-sofie.sporrsater@gillisedman.se

Telefon

0300-45 90 83