Till minne av Herdis Dahlström - Gillis Edman Begravningsbyrå

Herdis Dahlström

21 september 1939 - 1 augusti 2022

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Blommor

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Herdis Dahlströms begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61