Till minne av Ulla Wiker - Gillis Edman Begravningsbyrå

Ulla Wiker

16 mars 1925 - 23 juni 2021

Begravningsdagen

Begravning sker inom den innersta kretsen.

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Louise Kramsu

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Ulla Wikers begravning?

E-post

louise.kramsu@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 55