Till minne av KURT Carlund - Gillis Edman Begravningsbyrå

KURT Carlund

25 maj 1915 - 12 juni 2007

Begravningsdagen

Tänd ett ljus