Till minne av Birgit Johnsson - Gillis Edman Begravningsbyrå

Birgit Johnsson

20 februari 1927 - 18 april 2021

Begravningsdagen

Tänd ett ljus

Annonser

Tidningsannonser

Anders Levin

Begravningsentreprenör

Har du frågor om Birgit Johnssons begravning?

E-post

anders.levin@gillisedman.se

Telefon

031-355 40 61